• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

Standardizacija

Standardizacija je generički dio svih Ocean sistema i obezbjeđuje jedinstveno okruženja za implementaciju, eksploataciju i administraciju rješenja informacionih sistema. 

Omogućava povezivanje i razmjenu podataka sa eksternim sistemima, definisanje štampanih izvještaja u standardnim paketima MS Word i/ili MS Excel.

> katalog Ocean Standardizacija


MODULI PAKETA

> Šifarski sistem
> Integrator aplikacija
> Matične evidencije

> Zajednički finansijski podaci
> Ocean Workflow
> Ocean Intersystem Interface


 FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Uređenje integracije, funkcionisanja i administriranja sistema  
Uvezivanje modula i aplikacija u integralni sistem
Omogućava isti “look & feel” za svaku dio aplikacije
Jedinstvenost podataka, nema duplog unosa     
Definisanje zajedničkih podataka iz finansijskog sistema
Definiše prava pristupa sistemu od strane operatora  
Definiše prava pristupa aplikacijama
Definiše prava pristupa podacima
Redoslijed izvršenja transakcija
Komunikacija sa eksternim sistemima
WEB interface za ljudske resurse 
Supervizija rada operatora


Copyright Ocean 2015