• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

USLUGE OCEANA

Usluge za svaku fazu životnog ciklusa informacionog sistema: izgradnja novog ili dogradnja postojećeg, održavanje i podrška eksploatacionom sistemu, migracija na novi sistem.

Jedan kompetentan davalac usluga = manja potreba za koordinacijom mnogobrojnih davalaca usluga i više prostora za fokusiranje na osnovni biznis.

Kroz Održavanje i podršku obezbjeđeno je redovno unapređenje sistema, usklađenost sa zakonom, te eksploataciona podrška uključujući hitne intervencije.


OCEAN USLUGE

Konsultantske usluge i ekspertiza, > više o ekspertizi.
Projektovanje, isporuka i instalacija
Usluge vezane za operativne sisteme i database softver
Obezbjeđenje licenci
Razvoj aplikativnog softvera,  > više o razvoju softvera.  
Implementacija rješenja prema zahtjevima korisnika,  > više o Implementaciji 
Obuka za korisnike: za referente i rukovodstvo,  > više o Obuci
Održavanje i podrška
 Podrška kroz HelpDesk
Migracije i prelazak na nove platforme i sisteme


 POSEBNA USLUGA: Aplikativni servis - Hosting

Korisnik nema potrebe za investicije
Ocean obezbjeđuje sve potrebne IT resurse
Širok izbor aplikacija: Finansije, Ljudski resursi, Prodaja i distribucija
Plaćaju se mjesečni troškovi korištenja  aplikacije i IT resursa 
Razni aranžmani za velike, srednje i male korinsike,
Mogućnost otkupa sistema - lizing
    > više o ASP Hostingu   

Copyright Ocean 2015