• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING

Korisnicima ASP usluga je na raspolaganju kompletna IT platforma koja obuhvata: lokaciju za računarsku platformu, komunikacije, servere, sistemski softver, dBase softver, aplikativni softver, implementaciju kao i podršku exploataciji.

Ocean obezbjeđuje aplikacije koje pokrivaju širok krug poslovnih procesa: poslovi finansija, ljudski resursi, trgovina, proizvodnja, poslovi naplate, poslovi evidentiranja velikog broja podataka i drugi sistemi.

Aplikativni servis uključuje standardnu postavku Ocean aplikacija što je garant za brz početak produktivne eksploatacije a na zahtjev se rade i specifična rješenja za pojedine korisnike. 

Rješenje je prilagodljivo svim  promjenama savremene prakse poslovanja.

> Aplikativni servis - Hosting

KORISTI OD KORIŠTENJA ASP HOSTING USLUGA

Nema investiranje u tehničke resurse
Koriste se nove verzije softvera
Prvoklasna oprema 
Primijenjena tehnologija - garant stabilnosti sistema
Širok izbor aplikacija na početku
Jednostavan pristup aplikacijama
Stabilne i robusne aplikacije
Brzo uvođenje projekta
Sigurna i efektivna implementacija
 
Pre-konfigurisani sistemi i brza implementacija
Obezbijeđeni Održavanje i Podrška
Pristup profesionalnoj ekspertizi
Automatski back-up 
Podrška za vanredne situacije
Oporavak kod ekstremnih padova sistema
Upravljanje troškovima obrade podataka
Razni aranžmani plaćanja usluga

Copyright Ocean 2015