• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

OCEAN  RJEŠENJA

Bazirana na gotovim softverskim paketima i modulima Oceana. Paketi i moduli zadovoljavaju potrebe i najzahtjevnijih korisnika u oblastima finansija, resursa, roba i administrativnih poslova, ali kod implementacije konfigurišu se tako da  rješenje odgovara potrebama i zahtjevima korisnika. Posebni zahtjevi korisnika se rješavaju specifičnim programskim dodacima na postojeće Oceanove proizvode.  Sva rješenja su dokazana u praksi kod mnogobrojnih korisnika.  

ZA KORISNIKE: državnu uprava i  državne institucije, kompanije.. 

ZA POSLOVE:

> Državna uprava

> Firme iz sektora usluga

> Trgovačke firme

> Proizvodne firme

> Upravljanje finansijama
> Upravljanje resursima
> Upravljanje tokovima roba
> Poslovi evidentiranja podataka
> Dokument menadžement i arhiva
> Matični ured 
> Poslovi naplate i billing

CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA (COIP)  

POSLOVI NAPLATE USLUGA
- sa elementima billinga

Pokriva evidenciju podataka,  registrovanje vremena, obračun plaća i odbitaka, isplatu novaca na račune primatelja. Kontrola budžeta.
ovom rješenju

Jedan/više davalaca  i veliki broj korisnika. Aktivnosti: evidencija podataka, obračun naknada, fakturisanje, sakupljanje novaca, obrada  podataka o fakturisanim i naplaćenim sredstvima. Upravljanje nekretninama, naplata komunalija, struje ..
ovom rješenju

 

Copyright Ocean 2015