• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

OCEAN MATIČNI URED

Ocean Matični ured automatizira poslove u matičnom uredu općine: vođenje matičnih knjiga i spisa, vođenje postupaka i obavještavanje drugih pravnih lica i izdavanja izvoda i uvjerenja na osnovu matičnih knjiga.  

Korist od aplikacije je višestruka jer se poboljšava kvalitet usluga koje općinska administracija pruža građanima jer pruža jednostavnu komunikaciju, osigurana je tačnost podataka te brzina izdavanja dokumenata.

Povećava produktivnost administracije jer uspostavljanja jedinstvenu tačku za vođenje matičnih evidencija unutar Općine, smanjuje troškove održavanja evidentiranih podataka, povećava mogućnost njihove kontrole i standardizacije u skladu sa propisanom zakonskom regulativom.

Funkcioniše kao samostalan sistem ili se implementira kao dio integralnog rješenja za općine.

> Ocean Matični ured


FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Matična knjiga rođenih, evidentiranje lica rođenih na području općine
Matična knjiga vjenčanih, evidentiranje i dokumentovanje vjenčanja
    obavljenih u općini
Matičnih knjiga umrlih, evidentiranje lica umrlih na području općine
Knjiga državljana, evidencija državljana upisanih u Knjigu državljana 
    općine
Komunikacija sa građanima: automatizirano izdavanje dokumenata
Kreiranje dokumenata na osnovu evidentiranih podataka
Prezentacija za potrebe općine i drugih pravnih subjekata: izvodi i obavještenja za razne namjene
Analitičko/statističko praćenje ukupnog broja transakcija u vremenskom periodu i promjena po istoj osnovi
Smostalno administriranje i mijenjanje aplikacije u skladu sa potrebama svakog korisnika.
Povezuje fizička lica evidentirana u matičnim evidencijama i fizička i  pravna lica koja preuzimaju izvode i potvrde

Copyright Ocean 2015