• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

IMPLEMENTACIJA

Implementacijom aplikativnih rješenja naši klijenti dobijaju rješenje koje po obimu i po detaljima u potpunosti odgovara njihovim zahtjevima i potrebama.

Pristup kod implementacije je da je to zajednička aktivnost korsnika sistema i Oceana čiji je krajni rezultat produktivna eksploatacija sistema uz minimalni angažman vanjskih resursa.

Implementacijom upravlja Koordionacioni odbor u kojem su predstavnici najviše rukovodstvo kako korisnika sistema tako i Oceana.

> više o Ocean Implementaciji  ORGANIZACIJA I KARAKTERISTIKE:
Implementacija se odvija po Oceanovoj vlastitoj metodi koja je priloagođena lokalnim potrebama i praksi  
Koordinacioni odbor formira projekti jedan ili više projektnih timova
Projektni timovi realiziraju sve operativne zadatke implementacije
Prema potrebama korisnika: standardna, brza ili implementacija koju obavlja korisnik    
Brza implementacija: replikacija sličnih - ranije implementiranih rješenja   
Faze implementacije: Planiranje, Operativna analiza, Postavka rješenja,
     Izrada specifnih dodataka, Faza prelaza, Faza početne eksploatacije, Faza dokumentacije    
Obuka kadrova korisnika je posebna aktivnost u okviru implementacije
Konverzija podataka: izvodi se prema posebnom ugovoru
Know-how i povjerljivi podaci ostaju kod korisnikaCopyright Ocean 2015