• OCEAN – PROFIL
  • REFERENCE
  • KONTAKT PODACI

KONTAKT PODACI

ADRESA U TRAVNIKU
ADRESA U SARAJEVU

Ulica:

Grad:

Država:

telefon:

fax:

ID broj:

PDV broj:

Erika Brandisa 1

72270 Travnik

Bosna and Hercegovina

++387 (030) 518 688

++387 (030) 510 070

4236007060007

236007060007

Ulica:

Grad:

Država:

telefon:

fax:

ID broj:

PDV broj:

Logavina 20

71 000 Sarajevo

Bosna and Hercegovina

++387 (033) 570 290

++387 (033) 536 386

4236007060023

236007060007

 

SERVIS
E-mail ADRESE

Ulica:

Grad:

Država:

telefon:

fax:

Erika Brandisa 1

72270 Travnik

Bosna i Hercegovina

++387 (030) 510 071

++387 (030) 510 070

Informacije:

Podrška korisnicima:

Marketing:

Servis opreme:

Webmaster:

info@ocean.ba

support@ocean.ba

sales@ocean.ba

service@ocean.ba

webmaster@ocean.ba

 

SERVISDESK KONTAKT

Informacije:

Prijava na SERVISDESK:

Telefon:

Fax:

helpdesk@ocean.ba

> servisdesk

++387 (033) 570 290

++387 (030) 536 386

mailto:ocean@ocean.ba

Copyright Ocean 2015