• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Rješenja za trgovinu

Za sektor trgovine na raspolaganju su postavke koje pokrivaju poslove vezane za marketing, zalihe, prodaju i distribuciju. Osnova rješenja su paketi Ocean prodaja i distribucija, sa modulima Zalihe, Prodaja i Distribucija, te Finansijski aplikativni paket sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja, Plaćanja, Cash management i Analiza rizika. 

VELEPRODAJA

MALOPRODAJA

Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Narudžbe -  finansijske i Blagajna). Integracija sa paketom Ocean prodaja i distribucija.
> više o paketu Ocean Prodaja i Distribucija
> više o Finansijskom paketu

Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Narudžbe -  finansijske i Blagajna). Integracija sa paketom Ocean prodaja i distribucija.
> više o paketu Ocean Prodaja i Distribucija
> više o Finansijskom paketu

Copyright Ocean 2015