• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Trezor za općine i vanbudžetske fondove

Ocean Trezor za općine i vanbudžetske fondove integrisano softversko rješenje za podršku planiranju i praćenju izvršenja budžeta u općinama i vanbudžetskim institucijama. Ocean osigurava da je rješenje u svakom momentu u skladu sa zakonima i pravilima koja regulišu ovu oblast.  

Rješenje uključuje Ocean finansijski aplikativni paket, Paket za upravljanje resursima (uključujući ljudske i materijalni) te module koji pokrivaju aktivnosti koje su specifične za rad administracije u općinama i vanbudžetskim institucijama: Zakup poslovnih prostora, Javne površine, te Praćenje nabavki po Zakonu o Javnim Nabavkama.

>više o softverskom rješenju Trezor Opštine


PAKETI/MODULI RJEŠENJA

> Ocean Finansijski Aplikativni Paket
> Ocean Personalne/Kadrovske evidencije

> Ocean Stalna Sredstva
>  Ocean Sitan inventar

FUNKCIJE

Planiranje i praćenje izvršenja budžeta
Ekonomska, funkcionalna, organizaciona i fondovska klasifikacija
Unos i izmjene plana budžeta, rebalans budžeta.
Podrška za budžetsku kontrolu i rezervisanje sredstava.
Kreiranje i štampanje svih zakonom propisanih izvještaja
   Mjesečni/tromjesečni/godišnji budžetski izvještaji, izvještavanje prethodnih perioda,
   Izvještavanje predloženi , usvojeni  i rebalansirani budžet, poređenje planiranih i realizovanih rashoda, grantovi
Priprema i izdavanje finansijskih izvještaja prema međunarodno priznatim standardima.
Propisana računovodstvena metodologija i standardi  
Podsistem Glavne knjige Trezora, propisane Pomoćne knjige Trezora
Centralizovani obračun i isplata plaća i nakanada  
Zakup poslovnih prostora, Evidencija korištenja javnih površina, Praćenje nabavki po ZJN


 

 

 

Copyright Ocean 2015