• OCEAN RJEŠENJA
  • Za DRŽAVNU UPRAVU
  • TREZOR za općine i vanbudžetske fondove
  • Za SEKTOR USLUGA
  • Za TRGOVINU
  • Za PROIZVODNJU
  • Za NAPLATU USLUGA
  • CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA

Rješenja za sektor usluga

Na raspolaganju su rješenja za razne tipove uslužnih djelatnosti: finansijske institucije iz oblasti bankarstva i osiguranja, poslova naplate, komunalnih djelatnosti, upravljanja nekretninama i druge.

FINANSIJSKE INSTITUCIJE 

POSLOVI NAPLATE USLUGA 

Podrška poslovanju banaka i osiguravajućih kompanija. Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Blagajna i Analiza Rizika) i Ocean evidencioni sistemi.
> više o Finansijskom paketu
> više o Evidencionim sistemima

Podrška poslovima naplate usluga datih velikom broju korisnika usluga.   
Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Blagajna i Obračun naknada) i Ocean evidencioni sistemi. Pogodno za poslove naplate komunalnih usluga, voda, gas itd.  
> više o Finansijskom paketu
> više o Evidencionim sistemima

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 

Evidentiranje nekretnina, nosilaca prava i obaveza, evidentiranje usluga,  obračun naknada, fakturisanje i prikuljanje novaca po osnovu faktura. Osnova rješenja: Finansijski paket (sa modulima Glavna knjiga, Potraživanja,  Plaćanja, Cash Management, Stalna sredstva, Blagajna, Analiza Rizika i Obračun naknada) i Ocean evidencioni sistemi.
> više o Finansijskom paketu
> više o Evidencionim sistemima

 

Copyright Ocean 2015