• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

Održavanje i Podrška

Korisnicima Ocean rješenja osigurano je održavanje i podrška tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda.  

Održavanjem sistema osigurani su redovita unapređenja sistema, popravke bugova te pravovremena i potpuna usaglašenost softverskih proizvoda sa izmjenama zakona. 

Kroz ugovorenui nivo usluga  podrške (SLA- service level agreement) osigurana je podrška za uspješnu eksploataciju sistema. Komunikacije se ostvaruju  savremenim metodama od HelpDesk-a do telefonskog poziva.

ODRŽAVANJE SOFTVERSKIH MODULA 

PODRŠKA KORISNICIMA

Tehnička podrška

Novije verzija softvera
Ažurno usaglašavanje sa zakonskim promjenama
Korekcija uočenih grešaka
Promjene IT tehnologije
Specifični programski dodaci za korisnika

Funkcionalna podrška

Telefonska podrška 
Telesuport - sa udaljene lokacije
Podrška na lokaciji korisnika
Planska podrška
Periodična analiza efikasnosti sistema
 

Copyright Ocean 2015