• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

APLIKATIVNI PAKET ZA UPRAVLJANJE TOKOVIMA ROBA

Set integrisanih aplikacija automatizira upravljanje i kontrolu tokova roba u trgovini - maloprodaji i veleprodaji, proizvodnji i svugdje gdje postoji potreba za upravljanjem tokovima roba i usluga.

Funkcionište kao samostalan sistem ili zajedno sa finansijskim paketom kao integralno rješenje gdje je omogućen sveobuhvatan finansijski pogled na upravljanje tokova roba.


MODULI PAKETA

> Zalihe

> Nabava


FUNKCIJE i KARAKTERISTIKE

Aktivnosti od narudžbe do otpreme
Narudžbe za višestruke otpreme : za više datuma, adresa i destinacija
Tipske narudžbenice, automatska kalkulacija poreza, cijena i popusta
Kontrola narudžbi kroz postupke odobravanja
Konfiguracija složenih proizvoda, radni nalog za sastavljanje
Rezervacija robe, promjena rokova isporuke i rezervacija, parcijalne isporuke 
Evidentiranje i prezentovanje posebnih uputstva kod tovarenja,vaganja,
Ispostavljanje računa nakon što je roba otpremljena
Procesiranje povrata robe isporučiocu ili prijem robe u skladište
Zaustavljanje narudžbi (ili dijelova) u bilo kojoj fazi 
Unos naloga iz drugih sistema
Jedinstvenost podataka: centralni šifarnik proizvoda/roba, 
Praćenje kreditnog statusa statusa kupca 

Copyright Ocean 2015