• OCEAN PROIZVODI
  • FINANSIJSKI PAKET
  • UPRAVLJANJE RESURSIMA
  • EVIDENCIONI SISTEMI
  • PRODAJA I DISTRIBUCIJA
  • STANDARDIZACIJA
  • MATIČNI URED
  • DOKUMENT MANAGEMENT i ARHIVIRANJE

OCEAN PAKET ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA

Set integrisanih aplikacija je prvenstveno namijenjen za javne institucije i omogućava automatizaciju procesa koji prate ljudske resurse od zaposlenja do penzionisanja. U svakom momentu se ima pogled na tekuće i historijske podatke o zaposlenim, o posebnim znanjima i ovlaštenjima.

Resursi - ljudski, osnovna sredstva i alati - se rezervišu za angažman na pojedinim poslovima u određenom periodu bez preklapanja i s minimalnim praznim hodom. 

Integracija sa finansijskim paketom obezbjeđuje sveobuhvatan pogled i analitiku resursa sa pozicije finansija: obračun i isplata plaća te troškovi resursa.     


MODULI PAKETA
> Ocean Plaće > Ocean Sitan inventar
> Ocean Personalne/Kadrovske evidencije > Ocean Time Management
> Ocean Stalna Sredstva > Ocean Zapošljavanje

FUNKCIJE PROIZVODA

Evidencija podataka o zaposlenicima: stalni, tekući i historijski,  
Obračun plaća i odbitaka
Planiranje tekućih radnih aktivnosti i angažmana
Registrovanje vremena i obavljenih radnih aktivnosti 
Generisanje M4 obrasca i Svi zakonom propisani izvještaji   
Rezervacija resursa, osnovnih sredstava/alata 
Kompletna evidencija sitnog inventara na zalihi i u upotrebi
Izrada kartica osnovnih sredstava: unos, ažuriranje i pretraživanje 
Evidentiranje podataka od stanju i statusu osnovnih sredstava 
Inventura osnovnih sredstava
Administracija kod upošljavanja

Copyright Ocean 2015