• OCEAN USLUGE
  • APLIKATIVNI SERVIS – HOSTING
  • RAZVOJ SOFTVERA
  • KONSALTING
  • IMPLEMENTACIJA
  • OBUKA
  • ODRŽAVANJE I PODRŠKA

Konsultantske usluge

Naše dugogodišenje prisustvo u IT -u i uspješna realizacija mnogih projekata su garancija kvaliteta naših konsultantskih usluga: analize i prijedlozi IT rješenja, evaluacija prijedloga te supervizija realizacije novih projekata.

Dajemo konsultantske usluge vezane za izgradnju i eksploataciju sistema kao i kod migracija na nove sisteme.

Oceanove konsultantske usluge sveobuhvatno pokrivaju pojedinačne aspekte IT sistema - mreže, komunikacije, serverske platforme, sistemski softver, aplikativni softver, implementaciju te sigurnost sistema.OBLASTI KONSALTINGA

 Strategija, planiranje, inicijacija i realizacija projekata
 Investiranja: novi projekti i dogradnje  
 Evaluacija prijedloga i projekata  
 Monitoring realizacije projekata  
 Pregled kompletnog sistema i analiza
 Administracija mreže i komunikacija, VPN mreže
 Održavanje i administracija servera  
 Instalacije i unapređenja softvera (upgrades)  
 Održavanje i podrška postojećih sistema  
 Analiza i realizacija arhiviranja i "restore" sistema
 Zaštita od upada: komunikacije, mreža, serveri, aplikacije  
 Sveukupna sigurnost informacionog sistema
 Aplikativni softver vs. legislativa i auditing   

Copyright Ocean 2015