Ocean aplikacije pokrivaju skoro sve segmente obrade podataka : finansije i knjigovodstvo, upravljanje resursima, prodaja i distribucija, kancelarijsko poslovanje. Naša rješenja odlikuje kvalitet, stabilnost i saglasnost sa zakonima.
Klijenti odlučuju o tome a li će koristiti aplikativni servis (SaaS) - da bez početnih ulaganja koriste Oceanov hardver, sistemski softver i aplikacije, ili će kupiti kompletan sistem.

Kvalitet proizvoda i usluga

Tokom više od 20 godina postojanja cilj Oceana je bio i ostao: obezbjediti kvalitetne proizvode i usluge našim klijentima. 
  
o Oceanu
Ocean aplikacije pokrivaju skoro sve segmente obrade podataka : finansije i knjigovodstvo, upravljanje resursima, prodaja i distribucija, kancelarijsko poslovanje. Naša rješenja odlikuje kvalitet, stabilnost i saglasnost sa zakonima.
Klijenti odlučuju o tome a li će koristiti aplikativni servis (SaaS) - da bez početnih ulaganja koriste Oceanov hardver, sistemski softver i aplikacije, ili će kupiti kompletan sistem.
OCEAN OSIGURAVA

•  Hardver, softver, licence i implementaciju

•  Podršku - Helpdesk, Održavanje, Backup

•  Aplikacije uvijek u skladu sa zakonima

 Ocean uslugama

RJEŠENJA ZA KORISNIKE

•  Državna uprava - Trezorsko poslovanje

•  Javne institucije - Budžetski korisnici

•  Privatni sektor: usluge, proizvodnja, finansije

•  Specifična prilagođavanja za svakog korisnika

 Ocean rješeanjima

APLIKACIJE ZA 

•  Upravljanje resursima - ljudski, materijalni

•  Finansije, Prodaja i distribucija,

•  Evidencioni sistemi: Matični ured, Registri

 Ocean aplikacijama

CERTIFIKACIJE I PARTNERI

       

ADRESA info@ocean.ba
72270 TRAVNIK, Podmusala 7, Bosna and Hercegovina,

tel. ++387 (030) 518 688, fax. ++387 (030) 510 070,

71000 Sarajevo, Logavina 20, Bosna and Hercegovina

tel. ++387 (033) 570 290, fax. ++387 (030) 536 386,

Copyright Ocean 2015